fr
Tradmar - Studio Języków Obcych

Tłumaczenia przysięgłe

Dzięki współpracy naszej firmy z osobami posiadającymi status tłumacza przysięgłego wykonamy dla Państwa tłumaczenia uwierzytelnione wszelkich dokumentów, w tym:

 • aktów stanu cywilnego
 • dyplomów
 • zaświadczeń
 • certyfikatów
 • świadectw
 • kart pojazdów
 • dowodów rejestracyjnych pojazdów
 • innych dokumentów urzędowych i wymagających uwierzytelnienia

Tłumaczenia naukowo-techniczne

Szeroka specjalizacja osób współpracujących z firmą TRADMAR oraz liczne doświadczenia zdobyte w obsłudze europejskich programów certyfikacyjnych i przekładzie dokumentacji pozwala nam zaproponować Państwu usługi z zakresu tłumaczeń tekstów naukowych i technicznych, a wśród nich:

 • instrukcje obsługi
 • opisy budowy maszyn
 • projekty
 • informatory
 • dyrektywy europejskie


Tłumaczenia ekonomiczne i biznesowe

Firma TRADMAR wykona dla Państwa wszelkiego typu tłumaczenia ekonomiczne oraz dokumenty wykorzystywane w prowadzeniu interesów z partnerami zagranicznymi. W szczególności proponujemy usługi w zakresie tłumaczeń następujących dokumentów:

 • umowy
 • raporty
 • bilanse
 • sprawozdania roczne
 • oferty handlowe
 • dokumentacje przetargowe
 • korespondencja handlowa
 • materiały reklamowe
 • ulotki i foldery
 • prezentacje

Tłumaczenia tekstów prawniczych

Firma TRADMAR zapewni Państwu pełne wsparcie w zakresie tłumaczeń tekstów prawniczych oraz dokumentów sądowych (również w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych). W szczególności przełożymy dla Państwa:

 • umowy
 • opinie prawne
 • akty notarialne
 • teksty sądowe
 • pełnomocnictwa
 • dyrektywy europejskie


Tłumaczenia ustne

Nasi tłumacze będą wspierać Państwa we wszystkich ważnych wydarzeniach, które wymagają obsługi językowej. Oferujemy pomoc wykwalifikowanych specjalistów znających terminologię Państwa branży i potrafiących realizować tłumaczenia w trybie symultanicznym i konsekutywnym. Będziemy towarzyszyć Państwu podczas:

 • negocjacji handlowych
 • rozmów telefonicznych z kontrahentami
 • obsługi konferencji
 • wizyt i rewizyt u partnerów handlowych
 • wymian kulturowych
 • wydarzeń turystycznych i kulturalnych

Tłumaczenia innych tekstów

Oferujemy pomoc w tłumaczeniach wszelkich innych tekstów i materiałów, a w szczególności:

 • korespondencji prywatnej
 • tekstów literackich
 • artykułów prasowych o tematyce ogólnej
 • przewodników turystycznych
 • prac magisterskich i innych
 • instrukcji oprogramowania