fr
Tradmar - Studio Języków Obcych

Tłumaczenia dowodów rejestracyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131) strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego liczy 1125 znaków ze spacjami – stawki zmieniają się zgodnie z zaleceniami ministerstwa.

Dowód rejestracyjny francuski nowy - CENA PROMOCYJNA: 80PLN zamiast 90PLN

Dowód rejestracyjny francuski nowy Dowód rejestracyjny francuski nowy

Dowód rejestracyjny francuski stary CENA PROMOCYJNA: 50PLN zamiast 60PLN

Dowód rejestracyjny francuski stary

Dowód rejestracyjny luksemburski - CENA PROMOCYJNA: 60PLN zamiast 70PLN

Dowód rejestracyjny luksemburski nowy

Dowód rejestracyjny belgijski stary - CENA PROMOCYJNA: 70PLN zamiast 80PLN

Dowód rejestracyjny belgijski

Dowód rejestracyjny belgijski nowy - CENA PROMOCYJNA: 80PLN zamiast 90PLN

Dowód rejestracyjny belgijski nowy Dowód rejestracyjny belgijski nowy